MEDIA AKREDITÁCIA

Pre získanie media akreditácie, prosím,  pošlite informácie emailom na adresu: zererova@canoe.sk 

Meno a priezvisko:

Názov média:

Typ akreditácie: FOTO – PRESS – WEB

UZÁVIERKA AKREDITÁCIÍ JE 19. júla 2023

Ak máte záujem o ubytovanie, prosím konatktujte: Andy Zererova (Media Manager)  zererova@canoe.sk 

MEDIA ACCREDITATION

To obtain media accreditation, please send information by email to: zererova@canoe.sk

First and last name:

Media name:

Type of accreditation: PHOTO – PRESS – WEB

DEADLINE FOR ACCREDITATIONS IS July 19, 2023

If you are interested in accommodation, please contact: Andy Zererova (Media Manager) – zererova@canoe.sk